Spółki cywilne


Spółka cywilna
(Partnership) jest prostym i szybkim sposobem założenia firmy przez dwie lub więcej osób, które chcą razem prowadzić biznes. Spółkę cywilną (Partnership) należy zgłosić w urzędzie skarbowym (HMRC). W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited), nie ma potrzeby rejestracji w oficjalnym rejestrze firm (Companies House). Spółka cywilna (Partnership) prowadzi działalność gospodarczą pod własną nazwą.
z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited), nie ma potrzeby rejestracji w oficjalnym rejestrze firm (Companies House). Spółka cywilna (Partnership) prowadzi działalność gospodarczą pod własną nazwą.
Partnerami moga byc tylko osoby samozatrudnione (Self-employed). Każdy z partnerów ma prawo do zysków z działalności spółki, zgodnie z umową spółki cywilnej, którą można sporządzić w formie pisemnej, chociaż prawnie nie jest to wymagane. W przeciwieństwie do spółki z o. o. (Ltd), spółka cywilna (Partnership) nie musi posiadać zatrudnionego dyrektora.
Spółka cywilna (Partnership) jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i składania deklaracji podatkowych po zakończeniu każdego roku podatkowego, chociaż sama podatku dochodowego nie płaci. Zysk spółki dzieli się pomiędzy partnerów, którzy ją tworzą.
Partnerzy jako osoby samozatrudnione (Self-employed) składają własne deklaracje podatkowe, w których muszą uwzględnić również swoje dochody z zysku spółki cywilnej (Partnership).
Jezeli obrót w ostatnich 12 miesiącach działalności, przekroczył £85,000, spolka ma obowiazek rejestracji na VAT.
Jesli działalność jest prowadzona w branży budowlanej, istnieje obowiazek rejestracji w systemie CIS (Construction Industry Scheme), który reguluje zasady rozliczeń między wykonawcami i podwykonawcami w budownictwie.


W celu uzyskania szczegółowych informacji

prosimy o kontakt z biurem AlphaTax Finance:

tel. 0208 8400 422

 

Oferujemy pełną obsługę spółek cywilnych (Partnership), poczawszy od rejestracji poprzez rozliczenia podatkowe i pracownicze (Payroll) w tym:

• Konsultacje, doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe przed rejestracją spółki cywilnej (Partnership)
• Konsultacje w sprawach formalnych, księgowych, podatkowych (podatek dochodowy, VAT), finansowych, pracowniczych i organizacyjnych, związanych z rejestracją i bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
• Prowadzenie rozliczeń z pracownikami spółki (Payroll) w systemie PAYE, jak również innych formalności związanych z zatrudnieniem
• Rejestrację w systemie CIS dla budowlańców oraz obsługę wszelkich formalności i rozliczeń z tym związanych, zarówno w przypadku wykonawców (Contractor) jak i podwykonawców (Subcontractor).
• Kalkulację zysku i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego spółki cywilnej i partnerów na podstawie dostarczonej dokumentacji księgowej
• Doradztwo w przypadku kontroli z urzędu skarbowego (HMRC)
• Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe w związku z zakończeniem działalności gospodarczej